Blad

Zakelijke dienstverlening

Organisaties krijgen in toenemende mate te maken met efficiencyslagen in een poging het hoofd te bieden aan deze periode van economische crisis. Niet alleen leiden deze veranderende werkomstandigheden (denk aan fusies en reorganisaties) tot onrust en onzekerheid bij medewerkers, maar tevens is het voor organisaties van belang dat zij kunnen rekenen op hun werknemers. Verzuim is tenslotte niet in het belang van zowel de werknemer als de werkgever.

Leuntjes Praktijk biedt dan ook diverse mogelijkheden in een poging een gezonde en een goed geëquipeerde organisatie te worden of te blijven. Ondersteuning kan worden gegeven door onder meer:

  • presentaties over stress;
  • workshops over samenwerken;
  • individuele gesprekken met medewerkers die kampen met problemen (werk of privé  gerelateerd) om daar, op maat, een behandelplan voor op te stellen;
  • groepsgesprekken over de problematiek die op de werkvloer wordt ervaren;
  • fungeren als gespreksleider en intermediar;
  • fungeren als vertrouwenspersoon in onzekere periodes zoals gedurende reorganisaties of fusies.

Met de inzet van Leuntjes Praktijk heeft een organisatie te maken met één gezicht die zowel op locatie van het bedrijf als in de eigen praktijk cliënten ontvangt. De ervaring leert dat in een periode van reorganisatie of fusie een spreekuur op kantoor waarbij medewerkers kunnen intekenen, rust en vertrouwen creëert om vervolgens de basis te leggen voor een organisatie die zich met vertrouwen door deze economische crisis voortbeweegt.

Wilt u meer concrete informatie wat Leuntjes Praktijk ook voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Leny Hardeman-Minnaar.

Bel of mail met Leuntjes Praktijk: lenyhardeman@hetnet.nl
Telefoon 06-42324490.